Za posek in spravilo pa smo dobili tudi sredstva:
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  • Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (opcijsko – ni obvezno)

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup zgibnega prikoličarja (forwarderja) za strojno sečnjo in spravilo lesa

Za nakup zgibnega prikoličarja (forwarderja) je upravičenec prejel sredstva iz naslova operacije »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

 

POVZETEK

Podjetje Eržen d.o.o je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko mehanizacijo bo izvajal storitve sečnje in spravila. V podjetju se ukvarjamo s posekom in spravilom lesa, opravljamo pa tudi kamijonske prevoze, izdelavo biomase, čiščenje zaraščenih površin, urejanje okolice. Z novim strojem bomo povečali obseg dela za novo delavno ekipo.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje je usmerjeno v sečnjo in spravilo lesa. Zaradi želje po povečanju obsega poslovanja, boljši in okoljsko sprejemnljivi tehnologiji ter večji varnosti pri delu smo se odločili za nakup novega zgibnega prikoličarja (forwarderja). Za delo z novim strojem smo zaposlili tudi novega zaposlenega.

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
  • Večja varnost pri delu v gozdu.
  • Zaposlitev v gozdarstvu.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

  • Višji prihodek podjetja.
  • Bolj varno delo v gozdu.
  • Zaposlitev novih delavcev.

 

Program razvoja podeželja

Razvoj podeželja 2014–2020

KONTAKT

Rudi Eržen

Posek in spravilo lesa, kamijonski prevozi, izdelava biomase, čiščenje zaraščenih površin, urejanje okolice

Mob: 041 618 998

Žan Eržen

Posek in spravilo lesa, izdelava biomase, čiščenje zaraščenih površin

Mob: 031 296 608
Email: zan@erzen.org
Call Now Button